วิธีการสั่งซื้อ

การสั่งซื้อโดยให้ระบุสีและรุ่นที่จะสั่งจำนวนของแต่

ละรุ่นมาทางอีเมล tonvan9@gmail.com

หรือโทรสั่งได้ที่  0898066068 ขอดูแบบเพิ่มเติมที่                   LINE  ID   au12992532