กรอบแว่นเกรดA

a26a27a28a29a30a31a32a33a34a35a36a37a38a39a40
a12a13a14a15a17a18a19a191a20a21a22a23a24a25
a1a2a3a04a4a5a6a7a8a9a10